Siit saab alguse Sinu unistuste kodu

Ehitusprojekti kohustusega ehitised

Millisele hoonele on vaja ehitusprojekti või ehitusluba. Alates 1.juulist 2015 on ehitusprojekt nõutav järgmiste ehitustegevuste puhul.
Elamud

Hoone suurus

Püstitamine

Ümber-ehitamine

Laiendamine alla < 33%

Laiendamine üle > 33%           

Lammutamine

20-60m2  h < 5m

+

-

-

+

+

0-60 m2 h > 5m

+

+

+

+

+

Üle 60 m2

+

+

+

+

+


Mitteelamud

Hoone suurus

Püstitamine

Ümber-ehitamine

Laiendamine alla < 33%

Laiendamine üle > 33%

Lammutamine

20-60m2 h < 5m

+

+

+

+

+

0-60 m2 h > 5m

+

+

+

+

+

Üle 60 m2

+

+

+

+

+


allikas: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/3201/5001/Lisa_1.pdf#