info@haustec.ee
Rasmus Kuusemets / Sven Allik
+372 552 6510 / +372 5193 5981

                                               Projekteerimine

projekteerimine

 

Projekteerimise aluseks on projekteerimise lähteülesanne ja selle lisad.

Korterelamu esindaja võtab projekteerija leidmiseks vastavat litsentsi omavate büroode seast projekteerimispakkumised.

Tehakse optimaalne valik projekti hinda ja kvaliteeti arvestades.

Võistupakkumise võitjaga sõlmitakse tööettevõtuleping.

Renoveerimisprojekt peab olema koostatud mahus, mis võimaldab õigesti pakkuda ehitushinda, selle järgi ehitada ja ehitamist kontrollida.

Projekti koosseisus on soovitav esitada taotluseelarve ja tasuvusaja arvestus.

Renoveerimise tulemusena peab hoone olema energiasäästlikum ja elamistingimused oluliselt paremad.


Samas ei pea kõik renoveerimistööd olema majanduslikult tasuvad, kuid nende teostamine on erinevatel põhjustel möödapääsmatu.

Ehitusloa saamiseks esitatud ehitusprojekt peab vastama Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud ehitusloa taotlemisel ehitusprojektile esitatavate nõuetele ning olema kooskõlastatud kõikide seadusandlikus korras ettenähtud ning projekteerimistingimustes määratud asutuste ja isikutega.

Allikas: Kredex