Siit saab alguse Sinu unistuste koduProjekteerimine

Haustec
Kodu on koht kus kohas Sa veedad enda enamusest ajast. Seda enam väärtustad Sa kodu puhul kauakestvat lahendust ning samuti madalaid püsikulusid.
Uue kodu ehitamisel või siis olemas oleva renoveerimisel tuleb teha läbimõeldud otsused juba planeerimisel. Professionaalid on mõistlik kaasata juba planeerimisel, et koostada põhjalik lähteülesanne ehitusprojekti koostamiseks.
Kvaliteetselt koostatud ehitusprojekt annab ülevaate ehitusmahust ja ehitusmaksumusest ning tagab ehitusprotsessi kiiruse kuna võimalike küsimustega on tegeletud juba projekteerimise ajal.
Terviklahenduse korral on mõistlik kasutada projektijuhtimise teenust. Projektijuhi töö on koostada reaalsed pakkumised, et leida usaldusväärsed eriosade projekteerijad, kontrollib nende tausta, planeerib tööde kulgemist, kontrollib tehtud tööde kvaliteeti, suhtleb pidevalt kõigi osapooltega, koostab vajalikud dokumendid millega muidu peab tegelema Tellija.